Wat is dat: vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnig humanisme wereldwijd

Over de hele wereld bestaan er humanistische organisaties die dezelfde waarden delen (zie hieronder). De International Humanist and Ethical Union (IHEU) tracht deze gemeenschap met elkaar te verbinden.

IHEU houdt zich bezig met het verspreiden en promoten van het vrijzinnig humanisme, waarbij de universele mensenrechten dé leidraad zijn om acties te voeren en het beleid te beïnvloeden/veranderen.

Vrijzinnig humanistische waarden

De mens 

Vrijzinnig humanisme is de levensovertuiging waarbij mensen zelf zin en vorm kunnen geven aan hun bestaan en daarbij  anderen willen respecteren. Vrijzinnig humanisten hebben geen god nodig om hun wereld zin te geven. We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal. 

Vrij onderzoek

Het principe van vrij onderzoek vormt een fundament. Vrijzinnig humanisten aanvaarden geen enkel dogma of gezagsargument bij hun denken en verwerven van kennis. We streven naar kennis op basis van ervaringen en rationele argumenten.

Kritisch

We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen doen we immers vrij, maar niet vrijblijvend.

Respect, dialoog en verdraagzaamheid

We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur. Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van samenleven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de toekomst.

Naar een warme en solidaire samenleving

We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijnWaardenoverdracht staat in de vrijzinnig humanistische opvoeding centraal, ten behoeve van het werken aan een verdraagzame, pluralistische, interculturele en democratische samenleving.

Jongeren

We geven die waarden mee aan jongeren in de cursus niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig humanist actief aan de samenleving deel te nemen.

Neutraliteit

De overheid dient de verschillende levensbeschouwingen gelijk te behandelen en moet zich neutraal opstellen ten opzichte van het al dan niet aanhangen van een bepaalde levensbeschouwing.Vrijzinnig humanisten streven naar een gelijke behandeling van de confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. We streven naar een scheiding tussen levensbeschouwing en overheid.

deMens.nu+fakkel_rgb

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.