Prijs Vrijzinnig Humanisme

Prijs Vrijzinnig Humanisme is uitgereikt in de BOZAR

Deze prijs wordt door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) om de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die getuigt van een authentiek en volgehouden vrijzinnig humanistisch engagement. Vorige laureaten waren Karel baron Poma (2009), prof. dr. Etienne Vermeersch (2011), prof. dr. Marleen Temmerman (2013), en prof. dr. Wim Distelmans (2015).

En de prijs 2017 ging naar…

De Vrije Universiteit Brussel wordt bekroond als onderwijs- en onderzoeksinstelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de emancipatorische gedachte, de levensbeschouwelijke gelijkberechtiging en de verspreiding van het humanistische gedachtegoed.

Prof. em. Silvain Loccufier is al decennialang een van de grote voorvechters en pleitbezorgers van dat gedachtegoed en wordt geloofd om zijn onvermoeibare engagement en activistische daadkracht.

21 juni is alweer voorbij. zie hier enkel sfeerfoto’s :

©Isabelle Pateer