Het vrijzinnig humanisme

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die steunt op een aantal gemeenschappelijke principes met de rechten van de mens als referentiekader. De vrijzinnig humanistische levensbeschouwing zet de traditie van het Verlichtingsdenken en de vrijdenkers verder. We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.

Het principe van vrij onderzoek vormt een fundament. Vrijzinnig humanisten aanvaarden geen enkel dogma of gezagsargument bij hun denken en verwerven van kennis. We streven naar kennis op basis van ervaringen en rationele argumenten. We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf.

Zelfbeschikkingsrecht is fundamenteel. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen doen we immers vrij, maar niet vrijblijvend. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.

Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van samenleven. Wat ons verbindt, is sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de toekomst. We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Waardenoverdracht staat in de vrijzinnig humanistische opvoeding centraal, ten behoeve van het werken aan een verdraagzame, pluralistische, interculturele en democratische samenleving. We geven die waarden mee aan jongeren in de cursus niet-confessionele zedenleer en bereiden hen voor om als vrijzinnig humanist actief aan de samenleving deel te nemen.

De overheid dient de verschillende levensbeschouwingen gelijk te behandelen en moet zich neutraal opstellen ten opzichte van het al dan niet aanhangen van een bepaalde levensbeschouwing. Vrijzinnig humanisten streven naar een gelijke behandeling van de confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. We streven naar een scheiding tussen levensbeschouwing en overheid.

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

Geef een reactie