Wat is de internationale dag van het humanisme?

Vrijzinnig humanisten over de hele wereld

21 juni is de langste dag van het jaar, de dag van het licht, het is een feestdag voor vrijzinnig humanisten over de hele wereldDe dag staat symbool voor het optimisme dat het vrijzinnig humanisme kenmerkt: het vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om zelf zin te geven aan zijn bestaan. We wachten immers niet op een invulling van elders voor ons bestaan en ons geluk. Er is geen eenvoudig recept om ons leven zin te geven.

Voor de Internationale Dag van het Humanisme 2017 is er een filmpje gemaakt met de vraag: Hoe kan ik gelukkig zijn? Geluk is voor iedereen anders en er is geen pasklaar antwoord.  Bekijk het filmpje

Een nog jonge feestdag

In de jaren 80 vierden verschillende groepen humanisten in de Verenigde Staten en Europa al een humanistische feestdag, maar niet allemaal op dezelfde dag. Binnen de International Humanist and Ethical Union (IHEU) rijpte het idee voor een jaarlijkse internationale humanistische feestdag. Begin jaren 90 werd men het eens over de datum: 21 juni, de dag van de zomerzonnewende.

 

 

Vrede is Rede

Meer info volgt!

Overzicht activiteiten

Internationale dag van het Humanisme 2017 zit er weer op! Volgende jaar vieren we het weer met andere activiteiten

Vrijzinnig humanisme in de kijker

Overal in de wereld worden speciale acties en campagnes op touw gezet om het vrijzinnig humanisme extra in de kijker te zetten en te vieren.

Flower to the people

In de verschillende huizenvandeMens worden jaarlijks in samenwerking met vele vrijwilligers en bevriende verenigingen bloemetjesacties georganiseerd.

In de ziekenhuis en rusthuizen in de provincie Antwerpen delen consulenten van de Stuurgroep Morele Bijstand en de huizenvandeMens op 21 juni bloemetjes uit. Ook tal van vrijwilligers helpen hieraan mee.

Prijs Vrijzinnig Humanisme

 

 

Prijs Vrijzinnig Humanisme

Prijs Vrijzinnig Humanisme is uitgereikt in de BOZAR

Deze prijs wordt door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) om de twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die getuigt van een authentiek en volgehouden vrijzinnig humanistisch engagement. Vorige laureaten waren Karel baron Poma (2009), prof. dr. Etienne Vermeersch (2011), prof. dr. Marleen Temmerman (2013), en prof. dr. Wim Distelmans (2015).

En de prijs 2017 ging naar…

De Vrije Universiteit Brussel wordt bekroond als onderwijs- en onderzoeksinstelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de emancipatorische gedachte, de levensbeschouwelijke gelijkberechtiging en de verspreiding van het humanistische gedachtegoed.

Prof. em. Silvain Loccufier is al decennialang een van de grote voorvechters en pleitbezorgers van dat gedachtegoed en wordt geloofd om zijn onvermoeibare engagement en activistische daadkracht.

21 juni is alweer voorbij. zie hier enkel sfeerfoto’s :

©Isabelle Pateer